Clearsite webdesign

Positieve leeromgeving

Competente medewerkers zijn het meest kostbare bezit van uw organisatie. Zeker nu de arbeids­markt aantrekt. Daarom is investeren in uw goede medewerkers juist nu van belang. Vooral ook om de binding en de prestaties van uw medewerkers verder te versterken.

Een opleiding, training en/of externe coaching zijn middelen om goede medewerkers extra te binden en nieuw gedrag aan te leren. Een goed leerklimaat in uw organisatie helpt u om optimaal profijt te hebben van de investering die u in uw medewerker doet. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het moeilijk is om ‘nieuw gedrag’ geleerd in opleiding of coaching structureel vast te houden. Vooral als in de eigen organisatie andere prioriteiten worden gesteld of als er weinig leerruimte is om de aangeleerde vaardigheden verder te ontwikkelen. Ook kunnen diverse omgevingsfactoren in uw organisatie (ongemerkt) een rol spelen.

Competentie

De Fitscan van PeopleFit is bedoeld om uw organisatie optimaal te laten profiteren bieden van de investering die u in uw medewerkers doet. De FitScan maakt snel en eenvoudig duidelijk op welke punten uw organisatie zich in de relatie met uw medewerkers kan verbeteren. Met negen klassieke criteria wordt nagegaan hoe uw organisatie ervoor staat. Nuttig en noodzakelijk. Omdat uw organisatie en uw medewerkers de beste keuzes verdienen.