Clearsite webdesign

Fitscan

De FitScan toetst of de medewerkers in uw organisatie gemotiveerd, competent en vitaal zijn. Dit doen wij op drie niveau’s, organisatieniveau, managementniveau en op werknemersniveau. Daarnaast onderzoekt PeopleFit, middels een 9-tal klassieke criteria, hoe uw organisatie optimaal rendement kan halen uit uw medewerkers. De resultaten van deze scan geven een beeld van de mogelijkheden om uw organisatie te verbeteren. Ook geven de uitkomsten u handvaten waarop u uw HR-beleid kunt afstemmen

Doe dus nu de fitscan en ontdek hoe vitaal uw organisatie is en in welke mate uw medewerkers gemotiveerd, competent en vitaal zijn.
Hier vindt u een impressie van de FitScan.

Fitscan